Mosaics d'Empúries

El MAC-Empúries compta amb uns 150 mosaics i paviments que es poden veure "in situ" al jaciment, es tracta d'un dels conjunts més importants de Península Ibèrica per la seva diversitat tipològica, tècnica i decorativa. Amb la primavera ja podeu tornar a gaudir dels mosaics d'Empúries. 

Ciutat grega

Ciutat romana