Mosaics d'Empúries

El MAC-Empúries compta amb uns 170 mosaics i paviments, alguns dels quals es poden veure "in situ" al jaciment, es tracta d'un dels conjunts més importants de Península Ibèrica per la seva diversitat tipològica, tècnica i decorativa. Durant els mesos de primavera i estiu els mosaics són visibles, mentre que la resta de l'any es cobreixen com a mesura de protecció. 

El conjunt de mosaics és visible i visitable de nou, estaran destapats els mesos de primavera, estiu i principis de tardor. 

Podeu veure les tasques de protecció dels mosaics d'Empúries aquí

Ciutat grega

Ciutat romana