Mosaics d'Empúries

El MAC-Empúries compta amb uns 150 mosaics i paviments que es poden veure "in situ" al jaciment, es tracta d'un dels conjunts més importants de Península Ibèrica per la seva diversitat tipològica, tècnica i decorativa. Actualment estem en procés de destapar els mosaics per fer-los visibles i vistables per la temporada de primavera i estiu. 

Ciutat grega

Ciutat romana