Paviment de morter amb fragments ceràmics
Els paviments construïts més antics que es conserven Empúries, són senzills paviments de morter amb fragments ceràmics del segle IV aC que es localitzen a la Neàpolis.

A partir del segle II aC, coincidint amb la gran etapa de reformes de la ciutat grega, es documenten la majoria de paviments conservats sobretot en àmbits domèstics. Aquests paviments estan construïts amb morter de picadís de ceràmica i van decorats amb tessel·les blanques, negres i, ocasionalment, de ceràmica. Les decoracions reprodueixen motius geomètrics que es combinen amb motius vegetals o figurats, com ara dofins i àmfores.