Paviment de morter amb inscripció
Les major part de decoracions dels paviments que s'han recuperat a la Neàpolis reprodueixen motius geomètrics  que es combinen amb motius vegetals o figurats. En ocasions davant del llindar de l’habitació es desenvolupen inscripcions en grec fetes amb tessel·les blanques, que revelen expressions de salutació i de bon auguri. 

Aquesta habitació, que formava part d’una casa grega de la Neàpolis, estava destinada a la celebració de banquets (symposia). A l’entrada de l’habitació, hi havia una inscripció relacionada amb les activitats efectuades en la celebració del symposium,  i que s’ha traduït com “Que tot allò que facis aquí et sigui plaent”.