Biblioteca

Una mica d'història

L'origen de la biblioteca del MAC-Empúries es remunta a l'inici de les excavacions al jaciment a principis del s. XX, quan la Junta de Museus de Barcelona hi diposita les primeres publicacions com a instrument de recerca per arqueòlegs i investigadors. Durant una llarga etapa, el fons es nodrirà amb aportacions de les institucions gestores del jaciment, primer la Junta de Museus i més tard la Diputació de Barcelona. Una part del fons també provindrà de la donació dels duplicats de la biblioteca del MAC-Barcelona. 

Va ser a partir dels anys 90 que la biblioteca va obrir-se a les consultes gràcies a la creació d'una base de dades informatitzada. També llavors es va començar a adquirir publicacions, per així ampliar el fons, sobretot de temàtiques vinculades a l'arqueologia grega i romana. D'altra banda, també arrencà el programa d'intercanvis amb altres institucions.

Actualment el fons bibliogràfic del MAC-Empúries ha anat creixent fins a tenir més de 8.000 registres d'exemplars i nombroses capçaleres de revistes. 

Catàlegs en línia

La biblioteca del MAC-Empúries forma part de les Biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG), actualment s'està treballant en el bolcatge del fons bibliogràfic d'Empúries al catàleg en línia, per ara no és consultable. 

Catàleg de les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya

Informació als usuaris

Són usuaris de la biblioteca tots els membres del MAC, professors universitaris i investigadors, estudiants universitaris i aquelles altres persones i/o entitats interessades en el món de l'arqueologia. Els usuaris han de complir les condicions d’utilització del servei i respectar la normativa de funcionament.

La consulta del fons de la biblioteca s'ha de fer sempre amb cita prèvia al correu macempuries.cultura@gencat.cat

Més informació:
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
C/ Puig i Cadafalch, s/n. 17130 L’Escala (Alt Empordà)
Tel. 972 77 02 08 | macempuries.cultura@gencat.cat


Twitter
Facebook