Paviment tessel·lat de la Domus dels mosaics
Detall d'una estança decorada amb un paviment tessel·lat bicrom del sector nord de la Domus dels mosaics. 

Els opus tesselatum són paviments construïts amb petites peces de forma regular, normalment quadrades, col·locades unes al costat de les altres en files, i que tenen el seu origen en el món grec. Les peces s’anomenen tessel·les i a Empúries es fabriquen amb marbre o pedra calcària. Una vegada escollits els motius decoratius del mosaic, es preparava el sòl i sobre el nucleus fresc es traslladava el disseny guia o dibuix preparatori amb un objecte metàl·lic de punta aguda o amb pigment vermell. A sobre s’aplicava un darrer morter o capa de calç on s’inserien les tessel·les. Aquestes s’ajustaven i anivellaven fins deixar la superfície plana i finalment es reomplien les juntes amb un morter fi per obtenir una superfície compacta.