Mosaic policrom de la Domus de l'Ara del gall
Emblema fet amb tessel·les de diversos colors que decorava una de les sales obertes al gran hortus de la Domus de l'Ara del gall, a la ciutat romana d'Empúries. En el sector del peristil d'aquesta gran casa  trobem extenses sales que combinen paviments de morter amb decoració de tessel·les i emblemes centrals. Els dos exemples conservats consisteixen en quadres de mosaic blanc i negre o policrom que reprodueixen composicions centrals emmarcades en un gran cercle.