Recerca liderada pel MAC-Empúries


Les àrees portuàries de l'antiga Empúries

Projecte quadriennal (2018-2021) per aprofundir en el coneixement dels espais portuaris d’Empúries, en un ampli marc cronològic, des de la fundació de l'empori grec foceu fins a la tardoantiguitat

Veure més