Paviments de l'àrea dels temples
Durant la gran etapa de reformes de l’antic nucli grec, al segle II aC, també es modifiquen les àrees públiques. En aquest sentit es conserven exemples de paviments corresponents a espais de culte com és el cas dels edicles situats a la terrassa superior del santuari meridional de la ciutat. 

En el cas de l’edicle associat a l'estàtua d'Asclepi el paviment és una combinació de mosaic blanc i sanefa de morter ceràmic amb tessel·les, que segueix  el característic disseny de meandres. El temple contigu conserva un paviment de morter amb una senzilla retícula de tessel·les blanques.