Paviment de fragments de marbre
Paviment d’un antic edifici termal construït amb fragments de marbre irregulars inserits sobre un morter de ceràmica.

A la Neàpolis es documenten aquests tipus de paviments realitzats amb fragments de marbre tallats de manera irregular, col·locats en franges per facilitar-ne la construcció i que, generalment, es relacionen amb espais amb aigua, com ara impluvis o ambients termals.