Paviment d'opus sectile del Fòrum
Els dos sectilia conservats al fòrum de la ciutat romana d'Empúries estan fets amb marbres d’importació i s’emmarquen amb una franja de plaques de pissarra.

Els sectilia pavimenta es construeixen mitjançant plaques de pedra (crustae) tallades en formes geomètriques i juxtaposades per tal de crear dissenys amb contrast cromàtic. Gran part de l’efecte final del paviment depèn dels materials que s'utilitzaven  en la seva realització, els més habituals i valorats eren els marbres,  tot i que també s’utilitzaven d’altres pedres com la pissarra, la calcària o materials com terracota i pedres semiprecioses.