CURS

Curs d'Arqueologia d'Empúries 2021

Del 4 al 24 de juliol de 2021

.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya té la voluntat d’organitzar la 75ª edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries, que aquest any es preveu celebrar entre el diumenge 4 de juliol i el dissabte 24 de juliol de 2021. Tot i això, a causa de les circumstàncies especials provocades per l’epidèmia de CoVid-19, la celebració efectiva d’aquesta nova edició del Curs d’Empúries restarà lògicament condicionada a les normatives i a les mesures de prevenció que puguin ser vigents en aquestes dates. Qualsevol canvi respecte a les previsions en aquest moment establertes per part del Museu d’Arqueologia de Catalunya quant a la celebració del curs, o a les condicions en què aquest es pugui portar a terme, serà comunicat a través de la pàgina web,  i també directament a les institucions i els alumnes que hagin comunicat el seu interès per la participació en el curs.

L’edició d’enguany del Curs d’Arqueologia d’Empúries porta com a títol Passat, present i futur dels Cursos d’Arqueologia d’Empúries. És un any molt especial ja que arribem a la 75ª edició del curs. D’ençà la seva creació l’any 1947, els cursos d’Arqueologia d’Empúries han esdevingut una escola de referència en la formació d’arqueòlegs i historiadors del món clàssic i, alhora, un altaveu que ha donat visibilitat internacional a la recerca emporitana. Les sessions teòriques aprofundiran en aquesta llarga trajectòria del curs, i serviran també per a una reflexió sobre els seus objectius i plantejaments futurs. Els treballs arqueològics s’emmarcaran novament en el projecte d’intervencions arqueològiques iniciat l’any 2018 i que té per objectiu l’estudi de les àrees portuàries de l’antiga Empúries, en relació també amb la reconstrucció de l’evolució paleoambiental del territori de l’entorn. Els treballs de camp previstos durant el curs es centraran en l’excavació del sector nord del nucli grec i, especialment, en documentar la seva connexió amb la badia natural que va servir com a port.

El curs s’articularà en les sessions pràctiques, que tindran lloc als matins, i les teòriques, que seran a la tarda. Les primeres inclouran les tasques d’excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l’excavació i, paral·lelament, també es realitzaran pràctiques de classificació i d’inventari de materials en grups reduïts. Les tardes es destinaran a les sessions teòriques relacionades amb el tema del curs, així com a visites al conjunt arqueològic d’Empúries. A més, s’han programat diverses activitats complementàries, com ara sessions teòriques i pràctiques de prospecció arqueològica, o la visita a diferents jaciments i museus, com ara els que formen les diferents seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

A qui s'adreça
Donada la seva naturalesa especialitzada, el Curs s’adreça a estudiants universitaris de segon cicle del grau d’Arqueologia o Història, o bé a estudiants de màster, preferiblement amb experiència prèvia en excavacions arqueològiques.

Inscripcions
El curs tindrà un número limitat de places, degut a les restriccions per a l’allotjament. És per aquest motiu que des de cada universitat o centre es podrà proposar un únic candidat per a la selecció final entre totes les sol·licitud rebudes. El fet de proposar un candidat no implica que aquest hi pugui participar, ja que si hi ha més candidats que places disponibles es procedirà a la selecció dels alumnes per part de l’equip tècnic del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

Més informació
Per qualsevol informació addicional sobre l’organització del Curs, el contacte amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries s’haurà de realitzar únicament a través de l’adreça de correu electrònic macempuries.cultura@gencat.cat

Información del curso 

 Programa del curs 2021:


Twitter
Facebook