CURS

Curs d'Arqueologia d'Empúries

Del 7 al 27 de juliol

El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries organitza la 78ª edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries que aquest any tindrà lloc entre el diumenge 7 i el dissabte 27 de juliol de 2024

Les tasques d’excavació del Curs es realitzaran en el sector nord del nucli grec, en el marc del projecte de recerca “Emporion, Emporiae, Empúries: diacronia de les seves àrees portuàries”. Les intervencions arqueològiques dels darrers anys en aquest sector han permès conèixer en profunditat la connexió de la ciutat amb el port, evidenciant el caràcter comercial d’aquest enclavament. Les investigacions, a més de recuperar la complexa seqüència estratigràfica, permeten aproximar-nos a les relacions de comerç que s’establiren entre aquest enclavament i la resta de la Mediterrània. Enguany el tema del curs es centrarà en la Transformació dels espais portuaris durant l’època romana i tardoantiga. A través de les conferències i visites programades s’incidirà, des d’una perspectiva pluridisciplinària, en aspectes com el concepte de port com a realitat física, econòmica i social i en els canvis de les dinàmiques comercials en època antiga, amb el focus posat en Empúries.

El curs s’articularà en les sessions pràctiques, que tindran lloc als matins, i les teòriques, que seran a la tarda. Les primeres inclouran les tasques d’excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l’excavació i, paral·lelament, també es realitzaran pràctiques de classificació i d’inventari de materials en grups reduïts. Les tardes es destinaran a les sessions teòriques relacionades amb el tema del curs, així com a visites al conjunt arqueològic d’Empúries. A més, s’han programat diverses activitats complementàries, com ara sessions teòriques i pràctiques de prospecció arqueològica, de digitalització arqueològica (objectes i jaciments) o la visita a diferents jaciments i museus com ara els que formen part també del Museu d’Arqueologia de Catalunya, així com d’altres del sud de França.

A qui s'adreça
Atesa la seva naturalesa especialitzada, el Curs s’adreça a estudiants universitaris de segon cicle del grau d’Arqueologia o Història, o bé a estudiants de màster, preferiblement amb experiència prèvia en excavacions arqueològiques.

Inscripcions

  • El curs té un límit de 26 places. Inscripcions tancades. 

Preu
El preu de la inscripció és de 300€.

El seu pagament dóna dret a l’allotjament i la manutenció (esmorzars, dinars i sopars) durant 20 dies, i a l’assistència a les sessions pràctiques i teòriques, una pòlissa d’assegurança i a la participació en totes aquelles activitats que es programin, incloses les visites previstes.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya ofereix la possibilitat a dos estudiants de gaudir d’una beca de gratuïtat de la inscripció que els eximeix del seu pagament. Per poder-hi accedir, els candidats que ho desitgin hauran de sol·licitar-la, per escrit, juntament amb el full d’inscripció i el CV. Amb la carta de sol·licitud cal que s’hi adjunti tota la documentació que es consideri necessària per justificar l’obtenció de la beca. Als alumnes que es beneficiïn de la beca se’ls hi comunicarà al correu d’acceptació al curs.

Més informació i consultes
Per qualsevol informació addicional sobre l’organització del Curs, el contacte amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries s’haurà de realitzar únicament a través de l’adreça de correu electrònic macempuries.cultura@gencat.cat

Documents: 

Programa del curs: 


Twitter
Facebook