CURS

Curs d'Arqueologia d'Empúries

Del 2 al 22 de juliol del 23

El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries organitza la 77ª edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries que aquest any tindrà lloc entre el diumenge 2 i el dissabte 22 de juliol de 2023.

Les tasques d’excavació del Curs es realitzaran en el sector nord del nucli grec, en el marc del projecte de recerca “Emporion, Emporiae, Empúries: diacronia de les seves àrees portuàries”. Les intervencions arqueològiques dels darrers anys en aquest sector han permès conèixer en profunditat la connexió de la ciutat amb el port, evidenciant el caràcter comercial d’aquest enclavament. Les investigacions, a més de recuperar la complexa seqüència estratigràfica, permeten aproximar-nos a les relacions de comerç que s’establiren entre aquest enclavament i la resta de la Mediterrània.

Enguany el tema del curs reprendrà novament la qüestió de les Rutes de comerç i els Ports en època antiga. A través de les conferències i visites programades s’incidirà en les dinàmiques comercials en època antiga, amb el focus posat en Empúries.
El curs s’articularà en les sessions pràctiques, que tindran lloc als matins, i les teòriques, que seran a la tarda. Les primeres inclouran les tasques d’excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l’excavació i, paral·lelament, també es realitzaran pràctiques de classificació i d’inventari de materials en grups reduïts. Les tardes es destinaran a les sessions teòriques relacionades amb el tema del curs, així com a visites al conjunt arqueològic d’Empúries. A més, s’han programat diverses activitats complementàries, com ara sessions teòriques i pràctiques de prospecció arqueològica, de digitalització arqueològica (objectes i jaciments) o la visita a diferents jaciments i museus, com ara els que formen les diferents seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i altres jaciments i museus del sud de França.

A qui s'adreça
Atesa la seva naturalesa especialitzada, el Curs s’adreça a estudiants universitaris de segon cicle del grau d’Arqueologia o Història, o bé a estudiants de màster, preferiblement amb experiència prèvia en excavacions arqueològiques.

Inscripcions
El curs té un límit de 26 places. És per aquest motiu que les universitats únicament podran proposar un sol candidat per a la selecció final entre totes les sol·licituds rebudes. El fet de proposar un candidat no implica que aquest hi pugui participar, ja que si hi ha més candidats que places es procedirà a la selecció dels alumnes per part de l’equip tècnic del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. Per tal de formalitzar la preinscripció, els candidats han de posar-se en contacte amb la seva universitat.


Twitter
Facebook