CURS

Curs d'Arqueologia d'Empúries

Del 19 de juliol al 8 d'agost de 2020

.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya té la voluntat d’organitzar la 74ª edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries que aquest any es preveu celebrar entre el diumenge 19 de juliol i el dissabte 8 d’agost de 2020. Tot i això, a causa de les circumstàncies especials d’emergència sanitària provocades per l’epidèmia de CoVid-19, la celebració efectiva d’aquesta nova edició del Curs d’Empúries restarà lògicament condicionada a les normatives i a les mesures de prevenció que puguin ser vigents en aquestes dates. Qualsevol canvi respecte a les previsions en aquest moment establertes per part del Museu d’Arqueologia de Catalunya quant a la celebració del curs, o a les condicions en què aquest es pugui portar a terme, serà comunicat a través d'aquesta pàgina web  i també directament a les institucions i els alumnes que hagin comunicat el seu interès per la participació en el curs.

L’edició d’enguany del Curs d’Arqueologia d’Empúries es preveu que s’emmarqui novament en el projecte d’intervencions arqueològiques iniciat l’any 2018 i que té per objectiu l’estudi de les àrees portuàries de l’antiga Empúries. L’objectiu dels treballs de camp previstos es centra en l’excavació del sector nord del nucli grec i, especialment,  en documentar la seva connexió amb la badia natural que va servir com a port. A més de l’excavació, el projecte inclou també diversos treballs encaminats a reconstruir l’evolució paleoambiental del territori d’Empúries i poder establir la seva interrelació amb les dinàmiques del poblament.

El tema monogràfic triat per a aquesta edició del curs és “Dinàmiques paleoambientals i de poblament en època antiga. Ciències, metodologia i tècniques aplicades a l’arqueologia”. A través de diferents sessions teòriques i dels treballs de camp, es tractaran diverses temàtiques relacionades amb els objectius del projecte de recerca i amb les dades aportades a traves d’estudis interdisciplinaris, per exemple des de la geomorfologia, l’arqueobotànica, l’arqueozoologia, etc. prenent com a exemple el cas emporità.

El curs s’articularà en les sessions pràctiques, que tindran lloc als matins, i les teòriques, que seran a la tarda. Les primeres inclouran les tasques d’excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l’excavació i, paral·lelament, també es realitzaran pràctiques de classificació i d’inventari de materials en grups reduïts. Les tardes es destinaran a les sessions teòriques relacionades amb el tema del curs, així com a visites al conjunt arqueològic d’Empúries. A més, s’han programat diverses activitats complementàries, com ara sessions teòriques i pràctiques de prospecció arqueològica, o la visita a diferents jaciments i museus de la zona. 

A qui s'adreça
Donada la seva naturalesa especialitzada, el Curs s’adreça a estudiants universitaris de segon cicle del grau d’Arqueologia o Història, o bé a estudiants de màster, preferiblement amb experiència prèvia en excavacions arqueològiques.

Inscripcions
El curs té un límit màxim de 26 places. És per aquest motiu que des de cada universitat o centre es podrà proposar un únic candidat per a la selecció final entre totes les sol·licitud rebudes. El fet de proposar un candidat no implica que aquest hi pugui participar, ja que si hi ha més candidats que places disponibles es procedirà a la selecció dels alumnes per part de l’equip tècnic del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

Per tal de formalitzar la preinscripció, els candidats han d’enviar el formulari que els hi proporcionarà la universitat o centre juntament amb el curriculum vitae. Preguem que aquesta documentació sigui enviada exclusivament en format digital (word o pdf) i per correu electrònic, a l’adreça macempuries.cultura@gencat.cat, abans del dia 14 de juny, data a partir de la qual no s’acceptarà cap més sol·licitud. Els alumnes finalment seleccionats rebran, abans del dia 19 de juny, un correu electrònic amb la informació de caràcter pràctic que els pugui ser d’interès.

  • Dates: Del 19 de juliol al 8 d'agost de 2020
  • Data límit entrega de CV, per part dels candidats de cada universitat o centre: 14 de juny
  • Preu: 300 € El seu pagament dóna dret a l’allotjament i manutenció durant el curs, l’assistència a les sessions pràctiques i teòriques, i les visites previstes.

Beques
El Museu d’Arqueologia de Catalunya ofereix la possibilitat a dos estudiants de gaudir d’una beca de gratuïtat de la inscripció que els eximeix del seu pagament. Per poder-hi accedir, els candidats que ho desitgin hauran de sol·licitar-la, per escrit, juntament amb el full d’inscripció i el CV. Amb la carta de sol·licitud cal que s’hi adjunti tota la documentació que es consideri necessària per a l’obtenció de la beca. Als alumnes que es beneficiïn de la beca se’ls hi comunicarà a la carta d’acceptació al curs.

Més informació
Per qualsevol informació addicional sobre l’organització del Curs, el contacte amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries s’haurà de realitzar únicament a través de l’adreça de correu electrònic macempuries.cultura@gencat.cat

Información del curso /Course information /Information du course


Twitter
Facebook