CURS

Curs d'Arqueologia d'Empúries

Juliol del 2022

.

El MAC-Empúries té la voluntat d’organitzar la 76ena edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries, al llarg del mes de juliol del 2022.

Tot i això, a causa de les circumstàncies especials provocades per l’epidèmia de CoVid-19, la celebració efectiva d’aquesta nova edició del Curs d’Empúries restarà lògicament condicionada a les normatives i a les mesures de prevenció que puguin ser vigents en aquestes dates. Qualsevol canvi respecte a les previsions en aquest moment establertes per part del Museu d’Arqueologia de Catalunya quant a la celebració del curs, o a les condicions en què aquest es pugui portar a terme, serà comunicat a través de la pàgina web,  i també directament a les institucions i els alumnes que hagin comunicat el seu interès per la participació en el curs.

Els treballs arqueològics s’emmarcaran novament en el projecte d’intervencions arqueològiques iniciat l’any 2018 i que té per objectiu l’estudi de les àrees portuàries de l’antiga Empúries, en relació també amb la reconstrucció de l’evolució paleoambiental del territori de l’entorn. Els treballs de camp previstos durant el curs es centraran en l’excavació del sector nord del nucli grec i, especialment, en documentar la seva connexió amb la badia natural que va servir com a port.

El curs s’articularà en les sessions pràctiques, que tindran lloc als matins, i les teòriques, que seran a la tarda. Les primeres inclouran les tasques d’excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l’excavació i, paral·lelament, també es realitzaran pràctiques de classificació i d’inventari de materials en grups reduïts. Les tardes es destinaran a les sessions teòriques relacionades amb el tema del curs, així com a visites al conjunt arqueològic d’Empúries. A més, s’han programat diverses activitats complementàries, com ara sessions teòriques i pràctiques de prospecció arqueològica, o la visita a diferents jaciments i museus. 

A qui s'adreça
Donada la seva naturalesa especialitzada, el Curs s’adreça a estudiants universitaris de segon cicle del grau d’Arqueologia o Història, o bé a estudiants de màster, preferiblement amb experiència prèvia en excavacions arqueològiques.

Inscripcions
El curs tindrà un número limitat de places, degut a les restriccions per a l’allotjament. És per aquest motiu que des de cada universitat o centre es podrà proposar un únic candidat per a la selecció final entre totes les sol·licitud rebudes. El fet de proposar un candidat no implica que aquest hi pugui participar, ja que si hi ha més candidats que places disponibles es procedirà a la selecció dels alumnes per part de l’equip tècnic del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

Més informació
Per qualsevol informació addicional sobre l’organització del Curs, el contacte amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries s’haurà de realitzar únicament a través de l’adreça de correu electrònic macempuries.cultura@gencat.cat

 

 


Twitter
Facebook