Recerca liderada pel MAC


Les àrees portuàries de l'antiga Empúries

Emporion, Emporiae, Empúries: diacronia de les seves àrees portuàries

Entra

Les àrees portuàries de l'antiga Empúries

El projecte de receca té l'objectiu d'aprofundir en el coneixement dels espais portuaris d’Empúries, en un ampli marc cronològic, des de la fundació de l'empori grec foceu fins a la tardoantiguitat

Veure més