Exposició temporal: Tresors d'Empúries

La seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya conserva una important col·lecció formada fonamentalment per les troballes recuperades al llarg de més d'un segle de treballs de recerca arqueològica sistemàtica,  no tan sols a les antigues ciutats grega i romana d’Emporion /Emporiae, sinó també al seu entorn immediat.

Fins a la propera reobertura de l’exposició permanent del museu, actualment tancada al públic amb motiu de les obres d’adequació i reforma museogràfica, aquesta mostra temporal permet contemplar i gaudir d’una àmplia selecció de les peces més rellevants conservades a les col·leccions del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Empúries, veritables tresors de l’arqueologia emporitana, que constitueixen el complement indispensable de la visita al recinte arqueològic.

Els objectes es mostren ordenats cronològicament en sis àmbits diferents: el món indígena, anterior a l'arribada dels grecs; la fundació de l'empori i la vida a una ciutat grega; l'arribada dels romans i la fundació de la nova ciutat; i finalment, la crisi i reconversió d’Empúries durant el període tardoromà.

  • Dates: A partir del 27 de gener de 2021, i durant tot l'any
  • Lloc: Sala d’exposicions temporals del MAC-Empúries
  • Horari: De dilluns a diumenge de 10h a 19,30h
  • Entrada gratuïta (amb el tiquet d’entrada del MAC-Empúries)

ÀMBITS DE L'EXPOSICIÓ 


Àmbit 1

Un poblament ancestral

Entra

Àmbit 2

Els inicis i la consolidació de l'empori grec

Entra

Àmbit 3

Una petita ciutat grega a l'occident mediterrani

Entra

Àmbit 4

L'arribada dels romans i la fundació de la nova ciutat

Entra

Àmbit 5

Viure a l'Emporiae romana

Entra

Àmbit 6

Crisi i reconversió de la ciutat

Entra