CURS

Curs d'arqueologia d'Empúries

Del 8 al 28 de juliol de 2018

El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries organitza la 72a edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries, que es realitzarà entre els dies 8 i 28  de juliol de 2018.

La present edició del curs coincideix amb un retorn de les excavacions arqueològiques a la ciutat grega d’Empòrion. L’objectiu dels treballs de camp previstos és continuar descobrint les edificacions corresponents al barri portuari de la ciutat i, especialment, la seva connexió amb la badia natural que s'estenia cap al nord i que va servir com a port. Partint d’aquesta premissa, el tema monogràfic d’aquesta edició és “Els espais portuaris a les ciutats gregues”. A través de diferents sessions teòriques i dels treballs de camp, es proposa tractar la problemàtica de les instal·lacions portuàries a les ciutats gregues i, en especial, avançar en la comprensió de l’espai portuari d’Empòrion de forma multidisciplinar, combinant els treballs arqueològics amb els estudis geofísics i geomorfològics que són igualment imprescindibles per a la seva interpretació.

El curs s’articularà en les sessions pràctiques, que tindran lloc als matins, i les teòriques, que seran a la tarda. Les pràctiques inclouran les tasques d’excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l’excavació i, paral·lelament, també es realitzaran pràctiques de classificació i d’inventari arqueològic en grups reduïts. Les tardes es destinaran a les sessions teòriques i pràctiques relacionades amb el tema del curs, així com a visites al jaciment d’Empúries. A més, s’han programat diverses activitats complementàries, com la visita a diferents jaciments i museus de la zona. Aquest any es preveu la visita als poblat ibèric d’Ullastret, a la Ciutadella de Roses, a Sant Pere de Rodes, al jaciment de Lattes i a la població d’Agde.

Donada la seva naturalesa especialitzada, el curs s’adreça a estudiants universitaris de segon cicle del grau d’Arqueologia o Història, o bé a estudiants de màster. Per tal de formalitzar la preinscripció, els candidats han de posar-se en contacte amb la seva universitat o professors, que els hi indicaran el procediment a seguir. Els alumnes finalment seleccionats rebran, abans del dia 8 de juny, un correu electrònic de confirmació amb informació de caràcter pràctic.

En el cas de que la vostra universitat no rebi la informació del curs,  podeu contactar amb el museu a través de l’adreça de correu electrònic macempuries.cultura@gencat.cat La data límit d’admissió de sol·licituds serà el dia 31 de maig de 2018.

Lloc: MAC-Empúries
Dates: Del 8 al 28 de juliol de 2018
Preu: 300 € El seu pagament dóna dret a l’allotjament i manutenció durant el curs, l’assistència a les sessions pràctiques i teòriques, i les visites previstes.
El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries ofereix la possibilitat de gaudir d’una beca de gratuïtat del curs. Per poder-hi accedir, els candidats que ho desitgin hauran de sol·licitar-la, per escrit, juntament amb el full d’inscripció i el CV.

Més informació:
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
C/ Puig i Cadafalch, s/n. 17130 L’Escala (Alt Empordà)
Tel. 972 77 02 08 | macempuries.cultura@gencat.cat


Twitter
Facebook