Vas del culte a Sabaci
Vas de  ceràmica comuna, procedent dels nivells superiors de la sitja del camp Ramis, a la ciutat romana d’Empúries.

El que fa que aquesta peça sigui excepcional és la decoració feta amb diverses figuretes d’argila aplicades sobre la paret externa del vas. Forma dues composicions idèntiques, una a cada banda, que ocupen la meitat superior. Hi ha cinc elements simbòlics diferents que representen un sol radiat, un creixent lunar, una salamandra, un gripau i una serp.

Aquests vasos es vinculen al culte dedicat a Sabaci, una divinitat d’origen traci, que a través de Grècia es va estendre a Roma. Hi ha d’altres objectes vinculats a aquest culte, com les mans pantees o plaques metàl·liques amb relleus com les que s’exposen a la seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya,  també procedents d’Empúries.

Es tracta d’un culte mistèric i iniciàtic, en el que es realitzaven trobades i banquets, on tenien lloc unes bodes simbòliques entre l’iniciat i el déu, que procuraven la resurrecció i prometien la felicitat per a la vida en el Més Enllà.

  • Cronologia:  segle II dC
  • Període: Cultura romana
  • Material: ceràmica comuna                                          
  • Procedència: Camp Ramis, ciutat romana d'Empúries 
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries, vitrina 21