Inscripció de bronze
Inscripció trobada a les excavacions arqueològiques realitzades l’any 1974 a l’ambulacre oest del fòrum de la ciutat romana d’Empúries, que era el centre cívic del municipi i el lloc on s’emplaçaven els principals òrgans i edificis administratius, judicials i de culte. Està feta sobre una placa de bronze, fragmentada i amb la part inferior incompleta, emmarcada amb una motllura decorada amb motiu d’oves realitzada de forma independent.

Aquesta placa està dedicada a Lucius Minicius Rufus, un personatge rellevant de l’Empúries romana, que va exercir diverses magistratures municipals: aedilis, encarregat dels temes relacionats amb l’urbanisme i el manteniment dels serveis públics, duovir, càrrec equivalent al dels actuals alcaldes, quaestor,encarregat de les finances i dels assumptes judicials i, finalment, flamen o sacerdot del culte públic a Roma i August. La inscripció ha estat datada a la primera meitat del segle I dC.

La inscripció conservada és la següent:

L(ucio) · MINICIO · L(uci) · F(ilio)

RVFO

AED (ili) · II ­(duo) · VIRO

QVAESTORI

FLAMINI · ROMAE · ET · A[VG(usti)]

[L (ucius)] MINICIV[S] RV[FVS]

la seva traducció és la següent: 

“A Lucius Minicius Rufus, fill de Luci, edil, duumvir, qüestor, sacerdot de Roma i August, Lucius Minicius Rufus.....”

  • Cronologia: segle I-II dC
  • Període: Cultura romana
  • Material: bronze                                          
  • Procedència: Fòrum de la ciutat romana d’Empúries.
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries, vitrina 16