Peveter en forma de cap de Demèter
Peveter o thymiaterion de terracota, de 17 cm d’altura, en forma de cap femení que representa la deessa grega Demèter. Va ser trobat a Empòrion l’any 1926, en l’excavació dels rebliments sota l’àgora.

La part davantera mostra en relleu els trets de la cara, que està emmarcada pels cabells, amb una corona de fulles i fruits. Dues clenxes arrissades cauen a cada banda del coll, sota les arracades a les orelles. A la base del coll, representació esquemàtica dels plecs de la túnica amb un gran fermall circular. Conserva algunes restes d’engalba blanquinosa i de pintura negra i vermella. Quatre apèndixs laterals en forma d‘aletes triangulars separen la part posterior, llisa i amb un gran orifici de ventilació. La part superior, en gran part reconstruïda, és de forma troncocònica (kalathos), amb una decoració en relleu que mostra dues aus enfrontades amb tres fruits o baies al centre.

Aquest tipus de recipient, d’ús ritual, servia per cremar substàncies aromàtiques i s’associa amb el culte a la fertilitat i als cicles agrícoles, que a l’àmbit grec es vincula a les deesses Demèter i Koré/Persèfone, a l’àmbit púnic a la deessa Tanit i que també es va difondre a l’esfera religiosa de les societats ibèriques. Es tracta de diverses manifestacions d’un culte ancestral i compartit a la divinitat protectora de les collites i que simbolitza la renovació anual de la natura i, a la vegada, també de la vida després de la mort.

  • Cronologia: 300-150 a.C
  • Període: Cultura grega
  • Material: ceràmica
  • Procedència: Ciutat grega d'Empúries 
  • Ubicació actual: Exposició Tresors d'Empúries