Nina articulada de terracota
Figureta grega de terracota, de 12,9 cm d’alçada per 3,76 cm d’amplada, que va ser trobada el 26 d’octubre de 2010, a l’àrea de necròpolis situada al sud de la ciutat grega d’Empúries.

La terracota representa una nina articulada, formada per cinc peces: el cos, els dos braços i les dues cames. La part del cos, elaborada amb motlle, és plana per darrera i per davant representa una noia abillada amb un barret o corona cilíndrica (polos) al cap, pentinada amb trenes a banda i banda de la cara, i coberta amb un vestit curt fins a la cintura, al final del qual es marquen uns plecs. Les espatlles i els malucs estan travessats per un forat que permetia lligar i moure els braços i les cames, respectivament. Conserva restes de pintura vermella al polos i blanca al vestit.

Formava part, juntament amb la figureta d’un forner i una gerra decorada amb bandes pintades, del conjunt funerari d’una tomba d’inhumació d’una criatura localitzada en el cementiri que es situava al sud del nucli grec d’Empòrion. Es conserven exemples d’altres nines similars aparegudes a Empúries, especialment com a ofrenes dipositades en contextos funeraris.

  • Cronologia: segle V aC
  • Període: Cultura grega
  • Material: ceràmica
  • Procedència: Necròpolis al sud de la Neàpolis d’Empúries
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries, vitrina 9