Crater àtic de figures roges
Crater de columnetes de ceràmica àtica de figures roges atribuït a l’anomenat pintor d’Agrigent (460-450 aC). Era el tipus de recipient en què els grecs barrejaven l’aigua amb el vi abans de servir-lo, ja que no el bevien mai sol. Aquest exemplar, de 45’5 cm d’alçada, fou adquirit el 1940, procedent de la col·lecció arqueològica del Dr. Manuel Cazurro. Tot i que no es coneixen els detalls de la troballa, sembla haver-hi acord sobre la seva procedència emporitana.

La peça, fabricada als tallers ceràmics d’Atenes, va arribar a Emporion a través del comerç marítim. És d’una gran qualitat artística, plena de detalls decoratius. La vora i el coll presenten una decoració de sanefes formades per poncelles de lotus entrellaçades i per línies de petits punts. A les nanses hi ha ornamentació de palmetes i fulles d’heura. Destaca la decoració figurada de la seva part central, amb una escena a cada cara, emmarcada  per un fris amb petites llengües a la part superior, per sanefes de punts i ratlles als laterals, i per una línia horitzontal a la part inferior.

Les imatges representades estan relacionades amb escenes de festa i dansa (kómos) en honor del déu del vi Dionís. A l’anvers, hi ha una dona, vestida amb quitó i himàcion (túnica), que toca la flauta doble. Al seu davant, hi ha un home ebri amb mantell que dansa i porta un bastó en una mà i una copa a l’altra. Darrera la dona, hi ha un altre home amb túnica que també porta un bastó i aixeca el braç com si volgués aturar els altres personatges. Al revers, hi ha una escena formada per tres joves vestits amb himàcion, dos dels quals porten bastó i un tercer aixeca una copa de vi amb la mà dreta.

  • Cronologia: s.V aC
  • Període: Cultura grega
  • Material: ceràmica
  • Procedència: Empúries 
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries, vitrina 6