Ríton fàl·lic
Fitxa tècnica de la peça

  • Cronologia: 
  • Període: Cultura romana, època altimperial
  • Material:  ceràmica, terra sigil·lada
  • Procedència: ciutat romana 
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries