Ríton fàl·lic
Vas ritual en forma de gran fal·lus. En la part superior es representa una escena eròtica en relleu, amb un motiu central format per una parella al llit, enquadrat per dues figures masculines que s’estan dretes a banda i banda de l’escena. La figura de l’esquerra té un braç aixecat i la de la dreta porta un objecte difícil d’interpretar, segurament una lira. El gland, amb un orifici a l’extrem, i les venes del penis, es representen en relleu.

La peça està envernissada amb un vernís de color vermellós fosc, espès i ben adherit, que recorda les produccions de ceràmica de terra sigil·lada. Tot i que es tracta d’una peça romana importada es desconeix la seva procedència i funcionalitat. La presencia d’objectes en forma de representacions fàl·liques es habitual a diversos àmbits de la vida quotidiana de l’època romana, i es relaciona amb els cultes a la vida, la fecunditat o amb rituals màgics vinculats a aquests tipus de pràctiques.

Procedeix de la tomba núm. 32 de la necròpolis de les Corts, situada al sud de la ciutat romana d'Empúries. Es tracta d’una necròpolis d'incineració de caracter grec. L’aixovar es completava amb un altre riton de característiques semblants, dos denes de collaret de vidre, una anella, un botó d’os, dos ungüentaris i un vas de parets fines.

Fitxa tècnica de la peça

  • Cronologia: s.II-I a.C
  • Període: Cultura romana, època republicana
  • Material: ceràmica a motllo, tipus terra sigil·lada
  • Mides: 28 cm llarg x 11 cm dim. (vora)
  • Procedència: Tomba 32, necròpolis grega de Les Corts, Empúries
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries, vitrina 25