Antefixa
Fitxa tècnica de la peça

  • Cronologia: 
  • Període: cultura grega
  • Material: 
  • Procedència: 
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries