Antefixa
Les antefixes son elements arquitectònics, ornaments o decoracions verticals que a l’antiguitat es col·locaven en el coronament d’una cornisa per dissimular-hi l’extrem de cada filera de teules. Solien estar fetes de terracota, ceràmica o pedra i estaven decorades. 

Aquesta peça és de pedra sedimentària, el frontal està decorat amb el relleu d’una palmeta i a la part del darrera hi ha gravada una lletra de l’alfabet grec, amb una funció numeral, que devia servir per indicar on anava col·locada en el conjunt de la teulada de l’edifici.

Procedeix del sector del temple d’Asclepi bastit en aquest sector de la ciutat grega durant el segle V aC. Es va trobar sota el nivell de circulació i formava part d’ un conjunt d’elements propis de l’arquitectura decorativa de l’edifici, format per diverses antefixes amb decoració de palmetes i lotus, i restes d’un acroteri tallat sobre pedra. El conjunt procedeix sens dubte dels ràfecs laterals d’un temple i del seu frontó on tenien una funció decorativa.

Fitxa tècnica de la peça

  • Cronologia: s.V aC
  • Període: Cultura grega, època clàssica
  • Material: pedra sedimentària, esculpit
  • Mides: 27,2 x 18,7 x 8,3 cm
  • Procedència: Neàpolis, ciutat grega d'Empúries
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries, vitrina 12