Visites comentades

Les visites comentades estan pensades per aprofundir en aspectes diversos de la història i la vida quotidiana durant el període clàssic, i s'adeqüen als continguts curriculars segons el nivell educatiu i als requisits de cada grup escolar.

Dins la oferta educativa de visites comentades trobareu diferents tipologies entre les quals hi ha les visites dinamitzades, amb les que podreu descobrir el jaciment de la mà d'un dels seus antics habitants, o les visites temàtiques, amb les que aprofundireu en aspectes concrets de les antigues civilitzacions.

A continuació us oferim informació sobre les diferents visites comentades de la nostra oferta educativa.


Visita comentada

Les pedres també parlen

Visita que recorre els principals espais del jaciment arqueològic per a descobrir la història d'Empúries i els principals trets de les civilitzacions grega i romana que hi habitaren durant segles.

Entra

Visita comentada

Empúries a l'aula!

Si no podeu visitar el jaciment, no us preocupeu... Empúries us visita! Us oferim la possibilitat de realitzar visites comentades al vostre centre educatiu, per aprendre i gaudir d'aquest indret únic sense sortir de l'aula.

Entra

Viure en el passat

Visita comentada que recórre els principals espais del jaciment arqueològic i que ens apropa al coneixment de la vida quotidiana, els costums i creences de les antigues societats grega i romana.

Entra

Visita dinamitzada

Visita romana

Visita dinamitzada que proposa la descoberta del jaciment arqueològic amb un antic habitant de la ciutat romana, per a comprendre de primera mà com era la vida en aquest indret fa milers d'anys.

Entra

Visita comentada

Empúries: colònia grega

Recorregut temàtic pels principals espais de la ciutat grega per descobrir la història de l'antiga Emporion i comprendre la revolució cultural, artística i tecnològica que va representar l'arribada dels grecs a la península.

Entra

Visita comentada

Empúries: ciutat romana

Recorregut temàtic pels principals espais de la ciutat romana per descobrir la història de l'antiga Emporiae i comprendre com es va iniciar la romanització i el canvi social, polític i cultural que va comportar a la península.

Entra