CURS

Curs d'Arqueologia d'Empúries 2021

Del 4 al 24 de juliol de 2021

.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya té la voluntat d’organitzar la 75ª edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries, que aquest any es preveu celebrar entre el diumenge 4 de juliol i el dissabte 24 de juliol de 2021. Tot i això, a causa de les circumstàncies especials provocades per l’epidèmia de CoVid-19, la celebració efectiva d’aquesta nova edició del Curs d’Empúries restarà lògicament condicionada a les normatives i a les mesures de prevenció que puguin ser vigents en aquestes dates. Qualsevol canvi respecte a les previsions en aquest moment establertes per part del Museu d’Arqueologia de Catalunya quant a la celebració del curs, o a les condicions en què aquest es pugui portar a terme, serà comunicat a través de la pàgina web,  i també directament a les institucions i els alumnes que hagin comunicat el seu interès per la participació en el curs.

L’edició d’enguany del Curs d’Arqueologia d’Empúries porta com a títol Passat, present i futur dels Cursos d’Arqueologia d’Empúries. És un any molt especial ja que arribem a la 75ª edició del curs. D’ençà la seva creació l’any 1947, els cursos d’Arqueologia d’Empúries han esdevingut una escola de referència en la formació d’arqueòlegs i historiadors del món clàssic i, alhora, un altaveu que ha donat visibilitat internacional a la recerca emporitana. Les sessions teòriques aprofundiran en aquesta llarga trajectòria del curs, i serviran també per a una reflexió sobre els seus objectius i plantejaments futurs. Els treballs arqueològics s’emmarcaran novament en el projecte d’intervencions arqueològiques iniciat l’any 2018 i que té per objectiu l’estudi de les àrees portuàries de l’antiga Empúries, en relació també amb la reconstrucció de l’evolució paleoambiental del territori de l’entorn. Els treballs de camp previstos durant el curs es centraran en l’excavació del sector nord del nucli grec i, especialment, en documentar la seva connexió amb la badia natural que va servir com a port.

El curs s’articularà en les sessions pràctiques, que tindran lloc als matins, i les teòriques, que seran a la tarda. Les primeres inclouran les tasques d’excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l’excavació i, paral·lelament, també es realitzaran pràctiques de classificació i d’inventari de materials en grups reduïts. Les tardes es destinaran a les sessions teòriques relacionades amb el tema del curs, així com a visites al conjunt arqueològic d’Empúries. A més, s’han programat diverses activitats complementàries, com ara sessions teòriques i pràctiques de prospecció arqueològica, o la visita a diferents jaciments i museus, com ara els que formen les diferents seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

A qui s'adreça
Donada la seva naturalesa especialitzada, el Curs s’adreça a estudiants universitaris de segon cicle del grau d’Arqueologia o Història, o bé a estudiants de màster, preferiblement amb experiència prèvia en excavacions arqueològiques.

Inscripcions
El curs tindrà un número limitat de places, degut a les restriccions per a l’allotjament. És per aquest motiu que des de cada universitat o centre es podrà proposar un únic candidat per a la selecció final entre totes les sol·licitud rebudes. El fet de proposar un candidat no implica que aquest hi pugui participar, ja que si hi ha més candidats que places disponibles es procedirà a la selecció dels alumnes per part de l’equip tècnic del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

Per tal de formalitzar la preinscripció, els candidats han d’enviar el formulari que els hi proporcionarà la universitat o centre juntament amb el curriculum vitae. Preguem que aquesta documentació sigui enviada exclusivament en format digital (word o pdf) i per correu electrònic a l'adreça macempuries.cultura@gencat.cat 

  • Data límit entrega de CV, per part dels candidats de cada universitat o centre: dilluns 31 de maig, data a partir de la qual no s’acceptarà cap més sol·licitud.
  • Preu de la inscripció: : 300 € El seu pagament dóna dret a l’allotjament i la manutenció (esmorzars, dinars i sopars) durant 20 dies, i a l’assistència a les sessions pràctiques i teòriques, una pòlissa d’assegurança i a la participació en totes aquelles activitats que es programin, incloses les visites previstes.

Beques
El Museu d’Arqueologia de Catalunya- Empúries ofereix la possibilitat a dos estudiants de gaudir d’una beca de gratuïtat de la inscripció que els eximeix del seu pagament. Per poder-hi accedir, els candidats que ho desitgin hauran de sol·licitar-la, per escrit, juntament amb el full d’inscripció i el CV. Amb la carta de sol·licitud cal que s’hi adjunti tota la documentació que es consideri necessària per a l’obtenció de la beca. Als alumnes que es beneficiïn de la beca se’ls hi comunicarà a la carta d’acceptació al curs.

Més informació
Per qualsevol informació addicional sobre l’organització del Curs, el contacte amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries s’haurà de realitzar únicament a través de l’adreça de correu electrònic macempuries.cultura@gencat.cat

Información del curso 

 


Twitter
Facebook