Workshops, congressos i col·loquis


Workshop

2019. Seminari: El gran canvi. Primeres fundacions urbanes al nord-est de la Hispania Citerior,

Seminari d'arqueologia adreçat a investigadors, 27 i 28 de juny de 2019

Entra

Workshop

2019. IV Workshop Empúries I GAMEJAM per Patrimoni i Turisme

Metodologies de difusió del patrimoni per mitjà de noves tecnologies: models 3D, fotografia, realitat augmentada i realitat virtual

Entra