Exposició permanent

El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries compta amb un petit museu monogràfic que recull una bona mostra de les peces arqueològiques sorgides de les excavacions, no tan sols de la ciutat grega i romana d’Empúries, sinó també del seu entorn immediat.

El museu està organitzat per àmbits temàtics que expliquen l’evolució general del jaciment i en mostren els aspectes més representatius de la seva cultura material. Aquests àmbits comprenen cronològicament des dels primers pobladors del territori, abans de l’arribada dels grecs i de la fundació de la ciutat d’Empòrion, fins l’abandonament de les dues ciutats i el període tardoromà.

Aquest discurs es completa amb la sala dedicada a l’escultura original del déu Asclepi, un espai que n’explica les característiques així com la seva història més antiga i recent.


Permanent

Precedents

Entra

Permanent

Empúries grega

Entra

Permanent

Sala d'Asclepi

Entra

Permanent

Empúries romana

Entra

Permanent

Empúries tardoromana

Entra