Mosaics d'Empúries

El MAC-Empúries compta amb uns 150 mosaics i paviments que es poden veure "in situ" al jaciment, es tracta d'un dels conjunts més importants de Península Ibèrica per la seva diversitat tipològica, tècnica i decorativa. El conjunt està cobert i no es visible durant la temporada de tardor i hivern, serà de nou visitable a partir de la primavera del 2019. 

Ciutat grega

Ciutat romana