CURS

Curs d'Arqueologia d'Empúries

Del 3 al 23 de juliol

___

El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries organitza la 76ª edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries que aquest any tindrà lloc entre el diumenge 3 i el dissabte 23 de juliol de 2022.

Les intervencions arqueològiques del Curs s’emmarquen en el projecte de recerca “EmporionEmporiae, Empúries: diacronia de les seves àrees portuàries”, i els treballs d’excavació previstos es desenvoluparan al sector nord del nucli grec. Les intervencions prèvies dutes a terme en aquest barri portuari de la ciutat han permès recuperar una complexa seqüència estratigràfica que il·lustra l’evolució del nucli grec així com també diverses evidències que demostren l’existència d’un santuari o lloc de culte a tocar el port, seguint altres exemples de ciutats o nuclis colonials grecs. Aquestes evidències han portat a triar el títol de “Santuaris i espais portuaris a l’Empòrion grega” com a tema monogràfic per a aquesta nova edició del Curs d’Empúries, al voltant del qual s’impartiran les diverses conferències previstes.

El curs s’articularà en les sessions pràctiques, que tindran lloc als matins, i les teòriques, que seran a la tarda. Les primeres inclouran les tasques d’excavació arqueològica, així com de documentació i registre de les dades de l’excavació i, paral·lelament, també es realitzaran pràctiques de classificació i d’inventari de materials en grups reduïts. Les tardes es destinaran a les sessions teòriques relacionades amb el tema del curs, així com a visites al conjunt arqueològic d’Empúries. A més, s’han programat diverses activitats complementàries, com ara sessions teòriques i pràctiques de prospecció arqueològica, de digitalització arqueològica (objectes i jaciments) o la visita a diferents jaciments i museus, com ara els que formen les diferents seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i altres jaciments i museus del sud de França.

A qui s'adreça

Atesa la seva naturalesa especialitzada, el Curs s’adreça a estudiants universitaris de segon cicle del grau d’Arqueologia o Història, o bé a estudiants de màster, preferiblement amb experiència prèvia en excavacions arqueològiques.

Inscripcions

El curs té un límit de 26 places. És per aquest motiu que les universitats únicament podran proposar un sol candidat per a la selecció final entre totes les sol·licituds rebudes. El fet de proposar un candidat no implica que aquest hi pugui participar, ja que si hi ha més candidats que places es procedirà a la selecció dels alumnes per part de l’equip tècnic del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. Per tal de formalitzar la preinscripció, els candidats han de posar-se en contacte amb la seva universitat. 

  • Preu: 300 € (El Museu d’Arqueologia de Catalunya ofereix la possibilitat a dos estudiants de gaudir d’una beca de gratuïtat de la inscripció que els eximeix del seu pagament)
  • Més informació: macempuries.cultura@gencat.cat

 

Documents: 

Fulletó amb el programa del curs: 


Twitter
Facebook