La intervenció arqueològica subaquàtica al sector de Riells-La Clota i de l’Estany de Poma (CASC)

La zona de Riells – La Clota i l'estany de Poma conformen una extensa àrea, avui densament urbanitzada que en època antiga va servir també, segons indiquen els indicis arqueològics avui recuperats, com una ampli espai portuari annex a Empúries. La recerca prevista en aquesta zona es considera doncs cabdal per completar els objectius del projecte, especialment pel que al període dels segles II-I aC.

El coneixement històric es fonamenta en diverses troballes de ceràmica romana, majoritàriament del període republicà, que han aparegut en diverses obres realitzades a la zona. A la zona de l’Estany de la Poma s’hi documentaren unes estructures que en un primer moment es varen identificar com un embarcador o com a part d’una fortificació vinculada a les estructures portuàries d’època republicana a l’entorn de Riells/La Clota. L’estructura aprofita, per a assentar-se, un esperó rocós que forma el subsòl d’aquest indret. La datació de les construccions cal situar-la en el darrer terç del segle II aC.
D'altra banda, la troballa constant de nombroses restes de ceràmica i àmfores de vi i salaons a la badia formada per la Clota Grossa, La Clota Petita i la platja de Riells va permetre plantejar, ben aviat, la hipòtesis relativa a un possible fondejador o port, en aquesta àrea situada al sud d'Empúries (Nieto, Nolla 1985 a i b). L'àmplia entrada de mar vers la zona de Riells, protegida per l'esperó rocós del Corral d'en Pi, proporcionaria una bona protecció natural dels temporals de llevant.
Durant l’any 2022 s’ha realitzat una primera campanya de prospecció subaquàtica sistemàtica de la Cala de Riells-La Clota per tal de delimitar la zona utilitzada com a fondejador en època antiga, identificar els possibles derelictes que hi pugui haver, a més de conèixer la possible connexió d’aquest fondejador amb l’estany de la Poma i el port interior. S’han realitzat diferents cales on s’ha localitzat restes de materials d’època romana així com també diferents nivells del fons marí de diferents èpoques.


Twitter
Facebook