La façana de llevant de la ciutat grega

La intervenció arqueològica de la zona nord de la ciutat grega s'ha completat amb l'excavació de l'extrem nord-est, a l'actual platja del "moll grec", on els forts temporals marítims ocorreguts en els últims anys, que havien anat erosionant la base i el front costaner de la duna de sorra, deixaren al descobert les restes corresponents a l'extrem nord-est de la ciutat grega, amenaçant així la seva documentació i conservació futura. La intervenció arqueològica s'ha realitzat en dues campanyes successives, la primera finançada pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (2018) i la segona pel  Deutsches Archäologisches Institut de Madrid (2019) i integrada en l'actual projecte.

L'excavació d'una llarga franja d'uns 50 metres de llarg per 2 / 5 metres d'amplada va permetre descobrir diversos àmbits domèstics disposats en sentit nord sud i que correspondrien a l'illa d'edificacions de l'angle nord-est de la Neàpolis. Les cases es disposaren directament sobre el subsòl rocós que conformava el relleu natural, aprofitant l'existència d'un aflorament que, més a l'est, emergeix en el coneixem com les muscleres Petites. Molt probablement, algunes d'aquestes construccions continuaven una mica més enllà, cap al mar, fins al punt on el subsòl marca un descens una mica més acusat, avui totalment imperceptible per la sorra de la platja. Els materials ceràmics associats a les restes més antigues permeten situar també la seva construcció vers els tercer quart del segle VI aC, és a dir, al moment fundacional del nucli urbà de la Neàpolis.

L'existència d'aquestes construccions, avui a pocs metres del mar, suggereix que l'entorn topogràfic i natural d'aquest façana marítima d'Empúries fa 2.500 anys seria notablement diferent al que avui podem percebre. Les dades recopilades fins al moment assenyalen que els afloraments rocosos situats just a llevant, com les muscleres Grosses, tindrien un volum i una extensió més gran que l'actual, de manera que constituïen una protecció natural dels temporals de llevant per totes aquelles construccions de la façana oriental de la ciutat grega.


Twitter
Facebook