Ager mutabilis (UdG)

TÍTOL PROJECTE

Ager mutabilis. La explotación del territorio de Emporiae y Gerunda durante la República y el Alto Imperio Romano (AgerMut) (HAR2016-74466-P).

  • Institució que el lidera: Universitat de Girona (UdG)
  • Entitat finançadora o que ha concedit el projecte (convocatòria): projectes de recerca I+D finançats des del MINECO (Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y Agencia Estatal de Investigación)
  • IP o IPs (amb filiació institucional): Dr. Josep Burch Rius (UdG)
  • Durada: 2020-2022
    • Personal del MAC-Empúries que hi participa: Participació en l’equip investigador (P. Castanyer, J. Tremoleda) i en l’equip de treball (M. Santos)

El MAC-Empúries  dóna suport al projecte com a  Entitat Promotora Observadora (EPO), per l’interès que representa per al coneixement de l’ocupació, explotació del territori al voltant d’Empúries, els resultats dels estudis de paleopaisatge i altres estudis analítics previstos.

DESCRIPTOR DEL PROJECTE

Objectius i desenvolupament

La intensa recerca arqueològica realitzada als territoris de les antigues ciutats d’Emporiae i Gerunda al llarg dels darrers 40 anys ha proporcionat un coneixement molt detallat del poblament rural, de la tipologia dels establiments, de les seves característiques i evolució i, finalment també, de les activitats productives que s’hi portaven a terme.

Aquesta base documental existent, que s’ha anat conformat entorn dels diversos projectes d’excavació integral de moltes villae (Vilauba, Tolegassos, Pla de l’Horta, el Collet, etc.), ha permès constatar que el territori ha patit una profunda transformació d’ençà l’època antiga com a conseqüència de la acció humana i, també, de la pròpia dinàmica natural i que, en conseqüència, la interrelació constant que es va produir entre les dinàmiques de poblament i les del paisatge és imprescindible per a la reconstrucció del relat històric.

El projecte s’estructura, doncs, a partir de dues grans línies de recerca que són totalment complementàries. La primera fa referència als treballs centrats en la reconstrucció de la producció rural, el paisatge agrari, en determinar la rellevància i l’evolució dels principals conreus agrícoles o en l'explotació forestal a partir dels estudis fets en els diversos jaciments, de característiques, morfologia, organització i seqüència estratigràfica molt diferents, però que considerem són especialment rellevants per a l’estudi del període proposat.

La segona línia de recerca fa referència a la reconstrucció de la paleotopografia, la caracterització geomorfològica i paleoambiental de l'entorn natural dels jaciments estudiats perquè és absolutament imprescindible per poder contextualitzar les dades obtingudes en les intervencions arqueològiques.


Twitter
Facebook