Ara del gall
Altar domèstic pintat, trobat en l’excavació de la casa romana número 2B de Empúries, l’any 1956. El suport de l’ara, que resta in situ, era feta d’obra, revestit de calç i pintat. La pintura es va arrencar i es va col·locar en un suport nou, per tal de ser exposat a la sala del museu.

L’ara està formada per un cos central cúbic que es recolza sobre dos sòcols esglaonats, de 10 cm de gruix. Aquest cos suporta una part superior, coronada per un pla amb dos ressalt semicirculars, que simulen una teulada de dos imbrices sobre una tegula.

Aquest monument estava totalment revestit. Sobre les quatre cares del cos central hi havia els motius principals: a la cara frontal un gall, de color vermell fosc, amb la cresta, el coll, l’ala i la cua de tons més clars, amb tocs grocs i taronges. Les cares laterals tenen pintats els cossos enroscats de dues serps, que conflueixen a l’altra cara, on hi ha un kantharos metàl·lic al centre. Del seu interior en sobresurt una pinya, a prop de la qual hi ha els dos caps de les serps, creant un efecte de simetria. El fons de color cru es completa, a la part superior, amb garlandes verdes amb fruits vermells i a les cantonades de baix amb motius vegetals.

Aquesta ara estava destinada al culte domèstic i, amb les ofrenes que s’hi feien durant les festivitats, es potenciava l’aspecte reproductiu, de la vida i de la multiplicació, expressat amb la pinya. El gall es relaciona amb el déu Mercuri.

  • Cronologia: segle I dC
  • Període: Cultura romana
  • Material:  obra amb enlluit de calç i pintat
  • Procedència: peristil de la domus 2B, ciutat romana d'Empúries 
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries