Paisatges mediterranis transportats (ICAC)

TÍTOL PROJECTE

Paisajes mediterráneos transportados: un análisis integrado de las dinámicas de ocupación a largo plazo a ambos lados del Mediterráneo (TransLands) / Transported Mediterranean landscapes: an integrated analysis of long-term land-use dynamics at both sides of the Mediterranean (PGC2018-093734-B-100)

  • Institució que el lidera: Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
  • Entitat finançadora o que ha concedit el projecte (convocatòria): projectes de recerca I+D finançats des de l’Agencia Estatal de Investigación
  • IP o IPs (amb filiació institucional): Drs. Josep M. Palet Martínez i Hèctor A. Orengo Romeu (ICAC)
  • Durada: 2019-2021
  • Personal del MAC-Empúries que hi participa: Participació en l’equip investigador (P. Castanyer)

El MAC-Empúries dóna suport al projecte com a  Entitat Promotora Observadora (EPO), per l’interès dels resultats que pot generar, especialment en els estudis de dinàmica i estructuració del poblament referits al territori proper a l’antiga ciutat grega i romana d’ Emporion/Emporiae.

DESCRIPTOR DEL PROJECTE 

Objectius i desenvolupament

El projecte TransLands pretén aprofundir en l'anàlisi dels paisatges culturals com a mitjà per comprendre els vincles culturals i econòmics transmediterranis i l'evolució històrica del paisatge, així com també en l'estudi de la interacció entre l’ocupació humana i les dinàmiques ambientals per tal de dissenyar models de canvi històric que integrin oscil·lacions climàtiques, ús de la terra, canvis socioeconòmics i la conformació dels paisatges culturals.

Es tracta d’un projecte multidisciplinari i innovador, que inclou prospeccions  arqueològiques assistides per dron, sondejos i excavacions de verificació i diferents analítiques (geoarqueologia, zooarqueologia, micromorfologia, anàlisi de carbó vegetal, datació de radiocarboni, etc.), multi- teledetecció per satèl·lit i SIG. A partir de les fotografies aèries històriques i mapes antics, de les anàlisis paleoambientals multiproxy i de la arqueomorfologia es pretén per investigar l’impacte de la colonització, la conquesta i altres processos d’influència cultural en la dinàmica del paisatge. El projecte es centra en l’estudi de dues ciutats gregues: d’una banda, Empòrion i, de l’altra, Abdera (Tràcia, Grècia), que abasten cronologies que van de l’època del ferro fins al període medieval.

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES PROGRAMADES

 Any 2019

  • Treballs de prospecció arqueològica àrea sud d’Empòrion. Dates: octubre 2020.

 Any 2020

  • Treballs de prospecció arqueològica àrea sud d’Empòrion. Dates: a determinar

Any 2021

Treballs de prospecció arqueològica àrea sud d’Empòrion. Dates: a determinar.

Enllaç web al projecte


Twitter
Facebook