Espais agraris i ocupació del territori a la plana de l’Empordà, arqueologia d’un paisatge cultural (ICAC)

TÍTOL PROJECTE

Espais agraris i ocupació del territori a la plana de l’Empordà: arqueologia d’un paisatge cultural (CLT009/18/00097)

  • Institució que el lidera: Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
  • Entitat finançadora o que ha concedit el projecte (convocatòria): Projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia (convocatòria 2018)
  • IP o IPs (amb filiació institucional): Dr. Hèctor A. Orengo Romeu (ICAC)
  • Durada: 2018-2021
    • Personal del MAC-Empúries que hi participa: Els tècnics del MAC Empúries formen part de l’equip investigador (P. Castanyer) i l’equip de treball (M. Santos,  J. Tremoleda)

DESCRIPTOR DEL PROJECTE 

Objectius i desenvolupament

Analitzar des de la perspectiva de l’arqueologia del paisatge l’ocupació i explotació del territori i les relacions amb el medi al llarg del temps, analitzant variables diverses del paisatge, a través del creuament de les dades obtingudes d’estudis paleoecològics, històrics i arqueològics. D’una banda, es pretén aprofundir en l’estudi dels espais agraris relacionats amb la implantació territorial de la ciutat grecoromana d’Empúries i la verificació sobre el terreny de les propostes sobre centuriacions. D’altra banda, es vol estudiar el poblament rural i l’ocupació del territori d’Empúries, especialment dels jaciments que comprenen una cronologia des del període ibèric a l'antiguitat tardana (VII aC-VII dC), comprenent doncs la colonització grega i el període romà.

Els treballs arqueològics es centren en el sector del Camí dels Termes, a les elevacions litorals calcàries que s’estenen al sud d’Empúries, al vessant nord-oest del massís del Montgrí, on hi han indicis d'una estructura parcel·lària molt potent, organitzada amb camins i marges protegits amb murs de pedra seca. L’anàlisi arqueomorfològica permet proposar que aquesta estructuració podia correspondre  a una estructuració agrària preromana de cronologia tardo hel·lenística (segle II aC), localitzada a la plana alta i peudemont de les elevacions del Montgrí.

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES DINS EL PROJECTE

Any 2018

  • Prospecció arqueomorfològica de la plana del Baix Empordà-sud del Montgrí. Dates: 2/10 al 5/10 2018.

 Any 2019

  • Prospecció arqueomorfològica de la plana del Baix Empordà-sud del Montgrí. Dates: octubre 2019.

Any 2020

  • Prospecció arqueomorfològica de la plana del Baix Empordà-sud del Montgrí  Dates previstes: a determinar

Any 2021

  • Prospecció arqueomorfològica de la plana del Baix Empordà-sud del Montgrí Dates previstes: a determinar.

Twitter
Facebook