Premsa


Juliol 2019. Es posa al descobert la façana portuària de la ciutat grega

Resultats del 73è Curs d'Arqueologia d'Empúries

Entra

Abril 2019. Presentació d'un plafó de la Càtedra del Vi i de l'Oli de l'Empordà

Presentació d'un plafó de la Càtedra del Vi i de l’Oli de l’Empordà al MAC-Empúries

Entra

Setembre 2018. Campanya d'excavacions a Vilanera

La campanya arqueològica a la necròpolis de Vilanera permet excavar 14 noves tombes de la primera edat del ferro

Entra

Juliol 2018. Resultats del curs d'arqueologia d'Empuries

Les darreres excavacions a Empúries permeten documentar les primeres construccions i ocupacions de la ciutat grega

Entra

Maig 2018. Excavacions al moll grec

23-05-2018. El Departament de Cultura excava a la platja del moll grec d’Empúries per a la seva salvaguarda

Entra