Àmbit 6

L’Empúries romana va entrar en crisi ben aviat, degut a la disminució progressiva del paper de la ciutat i de l’activitat del seu port en el context d’època imperial. El procés d’abandonament inexorable dels nuclis urbans va culminar a les darreries del segle III. El replegament a Sant Martí d’Empúries i la creació de nous nuclis de poblament i esglésies cristianes va desplaçar el centre de gravetat a la banda oest del turó. El bisbat i, més tard, la capitalitat del comtat d’època carolíngia parlen, però, de la importància d’Empúries fins a l’època medieval.

Destaquem aquí algunes de les peces mostrades en aquest àmbit de l’exposició.


Peces destacades

Pilar visigòtic (s. VII dC)

Pilar d’un cancell visigòtic de marbre amb relleus 

Figura de bronze (s. I aC)

Representa la deessa Juno, que formava part d’un larari o espai de culte domèstic d’època romana 

Vas ritual (s. II dC)

Vas ritual amb símbols al·lusius de culte al déu Sabaci 

Inscripció funerària (s. I dC)

Inscripció funerària sobre pedra dedicada a Luci Rosi Ruf 

Àmfora (s. V dC)

Àmfora tardoromana de procedència nordafricana 

Frontal de Sarcòfag (s. VI dC)

Frontal de sarcòfag aquità decorat amb estrígils i un crismó central coronat de llorer 


Twitter
Facebook