Àmbit 3

La vida quotidiana dels habitants d’un petita ciutat portuària, com era Empòrion, es desenvolupava en l’àmbit públic o col·lectiu i en l’esfera privada. Els espais destinats al culte i als rituals, l’encunyació de moneda o l’escriptura són expressions que caracteritzen la fisonomia particular d’aquest nucli grec que, a la vegada, mostra la coexistència amb la població local i amb gents d’altres orígens, atretes per l’activitat comercial. Pel culte funerari i el record dels morts es van crear diversos espais de necròpolis, al sud i a l’est de la ciutat.

Destaquem aquí algunes de les peces mostrades en aquest àmbit de l’exposició.


Peces destacades

Kernos (s. V aC)

Vas ritual (kernos) procedent del santuari situat al costat del port 

Timiatèrion (s. III aC)

Timiatèrion o peveter en forma de cap de Demèter, deessa grega de la terra i de la fertilitat. 

Conjunt funerari (Final s. VI aC)

Conjunt funerari d’una tomba grega de Empòrion. Inhumació Bonjoan 69.

Aixovar funerari infantil (s. V aC)

Gerra ceràmica i joguines de terracota que formaven l’acompanyament funerari d’una tomba infantil 

Dracma emporitana (s. III aC)

Dracma de plata encunyada a la seca grega d’Empòrion. A Empúries, els grecs van introduir l’ús de la moneda, que va esdevenir un element econòmic i un element de prestigi i d’identitat. 

Inscripció grega (s. I aC)

Inscripció sobre pedra que es refereix a un recinte dedicat a Themis, deessa de la justícia


Twitter
Facebook