Àmbit 2

La instal·lació estable dels primers mercaders foceus va tenir lloc durant la primera meitat del segle VI aC al promontori de Sant Martí d’Empúries, l’antiga Palaiàpolis, ocupat des d’abans per la població local. La creació, poc temps després, d’un nou assentament a terra ferma, a redós del port natural, va suposar la consolidació de l’enclavament colonial d’Emporion, que va tenir un paper molt important en les rutes del comerç grec a l’occident mediterrani.

Destaquem aquí algunes de les peces mostrades en aquest àmbit de l’exposició.


Peces destacades

Antefixa (s. V aC)

Una de les antefixes del teulat de pedra d’un temple, decorades amb alternança de palmetes i flors de lotus 

Carta comercial grega (s. V aC)

Es tracta d’una carta privada, escrita en grec i de caràcter comercial, inscrita sobre una làmina de plom.

Làmina amb inscripció (s. III aC)

Làmina de plom amb inscripció ibèrica

Càntar etrusc (s. VI aC)

Càntar de ceràmica etrusca de bucchero nero 

Lècit (primera meitat s. V aC)

Lècit de ceràmica àtica de figures negres 

Crater (s. V aC)

Crater de columnetes de ceràmica àtica de figures roges atribuït a l’anomenat pintor d’Agrigent.  S'hi representen escenes de festa i dansa en honor del déu del vi Dionís. A l’anvers, hi ha una dona, vestida amb quitó i túnica, que toca la flauta doble.


Twitter
Facebook