Àmbit 1

El poblament de l’entorn d’Empúries té unes arrels que remunten al període neolític i, amb el pas dels segles, va evolucionar a través de diversos estadis culturals, fins a la seva definició durant la transició entre el final de l’edat del bronze i la primera edat del ferro. El procés de transformació d’aquestes comunitats locals, incentivat pels contactes a través del comerç i, finalment per la creació del primer emporion grec a Sant Martí d’Empúries, es reflecteix en els testimonis arqueològics que caracteritzen els inicis de la cultura ibèrica en aquesta zona.

Destaquem aquí algunes de les peces mostrades en aquest àmbit de l’exposició.


Peces destacades

Dipòsit de destrals (Bronze Final IIIa, s. XI-X aC)

Dipòsit d'eines de bronze trobat a Sant Martí d’Empúries 

Conjunt funerari (primera edat del Ferro, s. VII aC)

Conjunt funerari de la necròpolis d’incineració de Vilanera, amb l’urna i altres peces de tradició indígena 

Gerra fenícia (primera edat del Ferro, s. VII aC)

Gerra de ceràmica fenícia procedent d’un conjunt funerari de la necròpolis de Vilanera 

Copa fenícia (primera edat del Ferro, s. VII aC)

Copa de ceràmica fenícia amb decoració pintada bicroma procedent de la necròpolis de Vilanera 

Ou d'estruç (primera edat del Ferro, s. VII aC)

Recipient realitzat amb un ou d’estruç, amb restes de la decoració pintada en blanc, que forma part dels objectes de prestigi de procedència fenícia inclosos en els aixovars funeraris de la  necròpolis de Vilanera

Conjunt funerari (Ibèric antic, s. VI aC)

Conjunt funerari d’una tomba de incineració de la necròpolis de la muralla N.E. d’Empúries 


Twitter
Facebook