PERMANENT

Precedents

En aquestes vitrines podreu observar objectes del Bronze Final i de la Primera Edat del Ferro, trobats a l’entorn emporità.

La comarca de lʼAlt Empordà és una plana formada per sediments dipositats per lʼacció dels rius Ter, Fluvià i Muga. Aquests cursos fluvials provocaren lʼaparició de zones humides i dʼaiguamolls. Damunt dʼaquesta plana costanera sʼalçaven petits turons, mentre que cap a la zona interior el terreny és més muntanyós. Una topografia que va condicionar les diferents ocupacions humanes que, amb els pas dels segles, anaren conformant els nuclis de població de lʼantiga Empúries.

Les excavacions arqueològiques realitzades en diferents sectors del promontori de Sant Martí dʼEmpúries, han permès documentar una primera ocupació a lʼèpoca del Bronze Final, entorn dels segles X i IX aC. En aquest mateix període sʼocupen altres petites elevacions del litoral empordanès, com el poblat de la Fonollera, al sud del massís del Montgrí. Es tracta de petits hàbitats a lʼaire lliure, envoltats per aiguamolls i terres aptes per al conreu que, juntament amb la ramaderia i la caça, proporcionaven els recursos necessaris per a la seva subsistència.

Durant la Primera Edat del Ferro, Sant Martí dʼEmpúries fou novament ocupat per un poblat indígena (650-575 aC). Dʼaquest mateix període és també la important necròpolis dʼincineració trobada al peus del turó de Vilanera (LʼEscala). Aquest substrat de població autòctona, que aviat entrà en contacte amb el comerç mediterrani i que fou testimoni de la instal·lació dels grecs foceus a Empúries, constituí la base de la posterior cultura ibèrica. En aquestes vitrines podreu observar objectes del Bronze Final i de la Primera Edat del Ferro, trobats a l’entorn emporità.


Twitter
Facebook